Nebezpečí zánětu spojivek

Vážení rodiče, 


věnujte zvýšenou pozornost červeným očím u vašich dětí. Má-li vaše dítě zarudlé oči, s největší pravděpodobností se jedná o zánět spojivek, který je vysoce infekční! V takovém případě je nutné navštívit lékaře. Z těchto důvodů dítě, které onemocní zánětem spojivek, nesmí do kolektivu. 

Zápisy na školní rok 2017/2018

Zápis dětí do naší mateřské školy proběhne 11. a 12. 5. 2017.  Před tímto termínem budou na internetových stránkách zveřejněny podmínky zápisu a příslušné tiskopisy. Ze zákona pro nás platí stejná pravidla jako pro obecní mateřské školy,tzn. že i v naší mateřské škole můžete absolvovat povinné předškolní vzdělávání.

Fotograf v MŠ, úterý 4. 4. 2017

Fotografie objednáváme u učitelek ve třídách. 

Nabídka fotografií:

Skupinové foto třídy 40 Kč
Jednotlivec (nejméně 3 ks) 30 Kč za 1 kus
Kamarádi, sourozenci  30 Kč za 1 kus
Průkazové foto (3,5x4,5 cm) 60 Kč za 4 kusy

Chtějí-li děti fotografii s kamarádem, musí se rodiče domluvit mezi sebou. 

NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD

Vážení rodiče, 


od 1. 1. 2017 jsou do předškolního vzdělávání zavedené novinky, které se musí promítnout do školního řádu. Nový školní řád si můžete přečíst zde či na nástěnce ve školce a dále jej obdržíte oproti podpisu ve své třídě. Je potřeba se s ním seznámit a toto seznámení stvrdit podpisem na přiloženém lístečku, který vrátíte paní učitelce ve třídě. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vážení rodiče,

podle školního řádu končí provoz mateřské školy v 16:30. Proto je Vaší povinností vyzvednout si dítě tak, aby mohla být mateřská škola v 16:30 uzamčena. Kdo tak nečiní, hrubě porušuje školní řád. Při opakovaném pozdním vyzvedávání může být ukončena docházka do mateřské školy. 

Zmocnění pro vyzvedávání dítěte jinou osobou

Pokud chcete, aby Vaše dítě vyzvedával (pravidelně, jednorázově nebo nárazově) někdo jiný, můžete si formulář stáhnout zde a do školky ho přinést již vyplněný. 

Režim dne v naší MŠ

6:30-8:15       příchody dětí do třídy
8:15-9:00        ranní program (cvičení, ranní kruh)
9:00                SVAČINA
9:15-10:00      dopolední program (tvoření, zpívání,...)
10:15-11:45    vycházka
12:00              OBĚD
12:30-13:00   vyzvedávání dětí po obědě
13:00-14:30    polední klid
14:45              SVAČINA
15:00-16:30   vyzvedávání dětí

Prosíme Vás o dodržování časů příchodů a vyzvedávání dětí. Výjimky možné po předchozí dohodě s paní učitelkou ve své třídě.

Personální zabezpečení provozu mateřské školy:

paní ředitelka     Anička V.        učitelka Broučci

paní učitelka      Lída                učitelka Medvídci        

paní učitelka      Anička B.        učitelka Medvídci     

paní učitelka      Marcelka         učitelka Broučci

paní asistentka  Kristinka         asistentka pedagoga Broučci

provoz zabezpečují: 

        p.Olinka          vedoucí školní jídelny             

        p.Irenka          kuchařka                            

        p.Jana            uklízečka                         

        p.Lucka           uklízečka