Konec školního roku

Vážení rodiče, 

v době hlavních prázdnin bude MŠ uzavřena od 15.7. do 31.8.2017
Školní rok v mateřských školách začíná v pátek 1.9.2017. 

Poslední den prosíme ze školky odneste všechno oblečení a boty (jak z šatny, tak si od paní učitelky vyžádejte to, které má dítě ve třídě jako náhradní), aby bylo možno školku uklidit. 

Vzhledem k tomu, že základní školy začínají s výukou až v pondělí 4.9.2017, Vás prosíme o sdělení, zda Vaše dítě přivedete poprvé do školky 1.9. či 4.9. Usnadníte nám tím přípravu nového školního roku. Děkujeme za spolupráci. 

Přijaté děti na školní rok 2017/2018

27,8,25,4,22,5,28,13,23,2,24,26,6,10,20

       Prosíme rodiče přijatých dětí, kteří se hlásili i do jiné mateřské školy a rozhodnou se pro ni, aby nám to neprodleně písemně sdělili na internetovou adresu školy (cms-radost@cms-radost.cz), nejpozději do 7. června, abychom mohli přijmout náhradníka.

    Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout 31.5.2017 od 13.00 do 16.00. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům do vlastních rukou dopisem s modrým pruhem a dodejkou. 

Děkujeme všem za zájem o naši mateřskou školu. 

Třídní schůzka nově přijatých dětí se uskuteční dne 26.6.2017 od 15.30. Vezměte s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a očkovací průkaz.

Prázdninový provoz


Vážení rodiče,

 

     v letošním roce plánujeme prázdninový provoz od 1.7.2017 do 14.7.2017. Zájemci se závazně přihlásí ve třídě Broučků nejpozději do 3. 6.2017. Provoz je podmíněn dostatečným počtem přihlášených dětí. Platby za prázdninový provoz budou probíhat jako v průběhu roku. Rodiče, kteří platí hotově si s paní hospodářkou domluví termín úhrady. Platba za prázdninový provoz musí být uhrazena do konce června.


Děkujeme za pochopení                                                    

Zápisy na školní rok 2017/2018

Zápis dětí do naší mateřské školy proběhne ve čtvrtek 11. a v pátek 12. 5. 2017.  Před tímto termínem budou na internetových stránkách zveřejněny podmínky zápisu a příslušné tiskopisy. Ze zákona pro nás platí stejná pravidla jako pro obecní mateřské školy, tzn. že i v naší mateřské škole můžete absolvovat povinné předškolní vzdělávání.


Informace o povinném předškolním vzdělávání podle nového zákona naleznete zde.

Informace k zápisu do naší mateřské školy: 
Stanovení podmínek pro podání žádosti 
Kritéria pro přijímaní dětí

Tiskopisy k zápisu ke stažení: 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Vyjádření lékaře  

Vážení rodiče,

podle školního řádu končí provoz mateřské školy v 16:30. Proto je Vaší povinností vyzvednout si dítě tak, aby mohla být mateřská škola v 16:30 uzamčena. Kdo tak nečiní, hrubě porušuje školní řád. Při opakovaném pozdním vyzvedávání může být ukončena docházka do mateřské školy. 

Zmocnění pro vyzvedávání dítěte jinou osobou

Pokud chcete, aby Vaše dítě vyzvedával (pravidelně, jednorázově nebo nárazově) někdo jiný, můžete si formulář stáhnout zde a do školky ho přinést již vyplněný. 

Režim dne v naší MŠ

6:30-8:15       příchody dětí do třídy
8:15-9:00        ranní program (cvičení, ranní kruh)
9:00                SVAČINA
9:15-10:00      dopolední program (tvoření, zpívání,...)
10:15-11:45    vycházka
12:00              OBĚD
12:30-13:00   vyzvedávání dětí po obědě
13:00-14:30    polední klid
14:45              SVAČINA
15:00-16:30   vyzvedávání dětí

Prosíme Vás o dodržování časů příchodů a vyzvedávání dětí. Výjimky možné po předchozí dohodě s paní učitelkou ve své třídě.

Personální zabezpečení provozu mateřské školy:

paní ředitelka     Anička V.        učitelka Broučci

paní učitelka      Lída                učitelka Medvídci        

paní učitelka      Anička B.        učitelka Medvídci     

paní učitelka      Marcelka         učitelka Broučci

paní asistentka  Kristinka         asistentka pedagoga Broučci

provoz zabezpečují: 

        p.Olinka          vedoucí školní jídelny             

        p.Irenka          kuchařka                            

        p.Lucka           uklízečka                         

        p.Halyna          uklízečka                           

Seznam věcí potřebných do MŠ

  • Pohodlné a praktické oblečení do vnitřních prostor školy (tričko, tepláky, legíny, sukně/zástěrka). Dítě v tomto oblečení stráví většinu dne, je proto velice důležité, aby se v něm cítilo příjemně. Ve třídě je teplo, je zbytečné, aby děti měly na tričku mikinu (stačí tričko s dlouhým rukávem) nebo na punčocháčích ještě tepláky.
  • Přezůvky-pohodlná obuv s pevnou patou, kterou bude mít dítě ve třídě. Vyberte s dítětem takovou obuv, kterou si dokáže samo obout.
  • Oblečení pro pobyt venku přizpůsobte ročnímu období. Doporučujeme jednu sadu oblečení na písek, kde se dítě může ušpinit a druhou sadu na procházky do lesa.
  • Jednu kompletní sadu náhradního oblečení pro případ ušpinění. Dětem mladším 3 let přineste min. 3x tričko i spodní prádlo, zpočátku je polití téměř na denním pořádku).
  • Pláštěnka a gumovky (kromě zimy). Na oboje je místo v šatně školky.
  • Pyžamo. Každé pondělí přinesete čisté a v pátek si ho odnesete na vyprání.

Všechny věci, které bude dítě nosit do školy, označte (jménem, monogramem či značkou) a dbejte na to, aby si děti své věci poznaly.

Při volbě oblečení myslete na to, aby si ho dítě umělo obléci samo. Z našich zkušeností jsou nešikovné úzké nohavice některých tepláků (dětem nejdou přetáhnout přes nožičky), mikiny, které téměř nejdou přetáhnout přes hlavu nebo zbytečně složité oblečení na ven (jednodušší je v zimě natáhnout oteplováky na punčocháče než sundat tepláčky ze školky, obléknout termolegíny a na to teprve kalhoty).Milé děti, těšíme se na vás v novém školním roce.