Upozornění

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás upozornit, že se ve školce v jednom případě objevily vši. Žádáme Vás proto, abyste svým dětem pravidelně a důkladně kontrolovali vlasy. Děkujeme. 

Zmapování školní připravenosti pro předškoláky

Zmapování školní připravenosti pro přihlášené předškoláky se uskuteční v pondělí 6.3. v dopoledních hodinách. Kdo jste ještě neodevzdali vyplněný formulář, učiňte tak prosím co nejdříve. 


Všechny rodiče předškoláků prosíme o zarezervování si termínu schůzky s paní psycholožkou, které budou probíhat taktéž v pondělí 6.3. odpoledne. 

Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, 


dne 13. března od 16:00 proběhne ve třídě "Medvídků" beseda s učitelkou 1. třídy, paní učitelkou Martinou Kadeřávkovou z CZŠ Maltézských rytířů. Besedovat se bude nejen o tom, co by děti měli v první třídě všechno umět, ale také o tom, jak zvládnout úskalí přechodu na základní školu. Beseda je určena všem zájemcům o tuto problematiku. Z organizačních důvodů je potřeba nahlásit paní učitelkám ve třídě, zda máte o besedu zájem a chcete se zúčastnit. 

Děkujeme za pochopení. 

Fotky a video z vánoční besídky

V galerii jsou vložené fotky z vánoční besídky. Děkujeme za ně panu Borovovi. Kdo má zájem o profesionálně zpracované video z vánoční besídky, nahlaste svoji e-mailovou adresu paní učitelkám ve třídě Broučků, stále je možnost nechat si ho zaslat. 

NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD

Vážení rodiče, 


od 1. 1. 2017 jsou do předškolního vzdělávání zavedené novinky, které se musí promítnout do školního řádu. Nový školní řád si můžete přečíst zde či na nástěnce ve školce a dále jej obdržíte oproti podpisu ve své třídě. Je potřeba se s ním seznámit a toto seznámení stvrdit podpisem na přiloženém lístečku, který vrátíte paní učitelce ve třídě. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vážení rodiče,

podle školního řádu končí provoz mateřské školy v 16:30. Proto je Vaší povinností vyzvednout si dítě tak, aby mohla být mateřská škola v 16:30 uzamčena. Kdo tak nečiní, hrubě porušuje školní řád. Při opakovaném pozdním vyzvedávání může být ukončena docházka do mateřské školy. 

Zmocnění pro vyzvedávání dítěte jinou osobou

Pokud chcete, aby Vaše dítě vyzvedával (pravidelně, jednorázově nebo nárazově) někdo jiný, můžete si formulář stáhnout zde a do školky ho přinést již vyplněný. 

Režim dne v naší MŠ

6:30-8:15       příchody dětí do třídy
8:15-9:00        ranní program (cvičení, ranní kruh)
9:00                SVAČINA
9:15-10:00      dopolední program (tvoření, zpívání,...)
10:15-11:45    vycházka
12:00              OBĚD
12:30-13:00   vyzvedávání dětí po obědě
13:00-14:30    polední klid
14:45              SVAČINA
15:00-16:30   vyzvedávání dětí

Prosíme Vás o dodržování časů příchodů a vyzvedávání dětí. Výjimky možné po předchozí dohodě s paní učitelkou ve své třídě.

Personální zabezpečení provozu mateřské školy:

paní ředitelka     Anička V.        učitelka Broučci

paní učitelka      Lída                učitelka Medvídci        

paní učitelka      Anička B.        učitelka Medvídci     

paní učitelka      Marcelka         učitelka Broučci

paní asistentka  Kristinka         asistentka pedagoga Broučci

provoz zabezpečují: 

        p.Olinka          vedoucí školní jídelny             

        p.Irenka          kuchařka                            

        p.Dáša            uklízečka                         

        p.Lucka           uklízečka