Historie vzniku MŠ RADOST:

 

Paní Jana Fellnerová podává žádost na Ministerstvo školství(MŠMT) o povolení zřízení Křesťanských mateřských škol(KMŠ).

22. 3. 1990

MŠMT vystavilo předběžný souhlas se vznikem křesťanských mateřských škol (KMŠ)

14. 6. 1990

Proběhl konkurs na místo ředitelky KMŠ.První ředitelkou se stává paní Anna Horská.

2. 10. 1990

Provoz KMŠ je zahájen na nově otevřené 34.MŠ jako alternativní třída s křesťanskou výchovou.

1. 3. 1991

první zápis do jednotřídní MŠ

24. 4. 1991

povolení integrace v alternativní třídě KMŠ

16. 3. 1992

žádost o zařazení KMŠ do sítě škol jako speciální MŠ počínaje školním rokem 92/93

13. 4. 1992

Školský úřad souhlasí se vznikem samostatné Církevní MŠ v Kladně od 1. 9. 1992

22. 4. 1992

Arcibiskupství pražské zřizuje církevní MŠ "Radost"

23. 4. 1992

návrh na zařazení do sítě škol, MŠMT souhlasí se zařazením od 1. 9. 1992

30. 4. 1992

arcibiskup PhDr. Miloslav Vlk jmenuje do funkce ředitelky CMŠ Annu Horskou

 

zajištění pobytu a programu pro 36 dětí z Černoj vesny z Černobylu

10. 9. 1992

jednání o přemístění CMŠ z 34. MŠ do bývalých jeslí 1. máje

7. 12. 1992

pokyn od MŠMT, abychom začali vystupovat jako právní subjekt a zajistili si k tomu potřebnou dokumentaci

10. 12. 1992

CMŠ je zaregistrovaná statistickým úřadem a dostává svoje IČ

15.2.1993

Dostali jsme prostory bývalých jeslí k užívání pro potřeby naší mateřské školy.

 

Za velkého přispění rodičů jsme z těchto prostor začali budovat mateřskou školu. Toto „budování“ a dovybavování, vzhledem k našim nejenom finančním možnostem, probíhá dodnes.