Integrace dětí se zvláštními potřebami:

Do kolektivu mohou být zařazeny děti, které potřebují zvláštní péči. Jejich pobyt mezi zdravými dětmi prospívá jak jim, tak dětem zdravým. Naučí se vzájemně respektovat a pomáhat si.

Speciální péče v CMŠ:

- pravidelná spolupráce s klinickým logopedem
- pravidelná spolupráce s křesťanskou ped. psych. poradnou
- MŠ zaměstnává 1 spec. pedagoga
- spolupráce se spec. zařízeními a školami v Kladně
- pomoc rodičům při výběru vhodné školy