Koncepce CMŠ:

- rozvoj osobnosti dítěte na základě křesťanských a morálních zásad
- vytváření mateřské školy jako společenství rodičů, dětí a učitelů
- upřednostňování individuálního přístupu k dítěti
- podpora všestranného rozvoje dítěte
- podpora rodinné výchovy dítěte
- volný přístup rodičů do školky