Školní vzdělávací program:

Program „Kytička pro radost“ obsahuje devět integrovaných bloků. Každý integrovaný blok je rozpracován do podtémat a obsahuje soubor tématických okruhů. Program je koncipován jako jednoroční a sleduje události v životě dětí, ale také sleduje události podle církevního a kalendářního roku. Pro každou učitelku ve třídě je závazný seznam integrovaných bloků a vzdělávacích oblastí. Obsah integrovaných bloků a vzdělávacích oblastí si každá učitelka stanoví ve svém třídním vzdělávacím programu. Tématické celky jsou průběžně rozpracovány formou dílčích plánů. Dílčí plány obsahují denní programy, které přizpůsobujeme konkrétním podmínkám třídy, zájmu, potřeb a přání dětí. Tématické okruhy slouží jako návrh pro zpracování dílčích projektů. Časový plán je orientační, konkrétní časová dotace na jednotlivá témata není stanovena a rovněž nebude u jednotlivých témat stejná. Lze tak pružně reagovat na zájem a potřeby dětí a spolu s nimi tématické okruhy rozvíjet a dotvářet. Součástí školního vzdělávacího programu jsou individuální vzdělávací plány, které jsou určené dětem se specielními vzdělávacími potřebami. Témata církevního roku jsou probírány v „ranním kruhu“.

měsíc

integrovaný blok

vzdělávací oblast

církevní rok

kalendářní rok

P
O
D
Z
I
M
září


říjen,listopad

Začínáme spolu


Kouzelný podzim
Těšíme se do školky
Školka plná kamarádů
Školka můj druhý domov
Město(místo)kde žiji
Na poli
Na zahradě
V lese
Poznej svoje tělo
Když padá listí a blíží se Advent
Den církevního školství
(seznámení s biblí)

Sv.Václav (patron české země)
Chléb,jídlo

Prameny-voda

Sv.Martin-slavnost světla
Státnost,vlastenectví
Kalendář přírody
Zvířátka
(domácí,lesní,polní x exotická)
Z
I
M
A
listopad,
prosinec


leden


únor
Advent


Bílá zima


Pojďte s námi za pohádkou
Advent
Přijde k nám Mikuláš
Těšíme se na Ježíška

Vzpomínáme na vánoce
Jdu k zápisu
Příroda v zimě

Zimní tradice
Svět pohádek
Příprava na narození Krista
Rodina
Narození Krista, obdarovávání

Tři králové

Hromnice,Masopust
(příprava na velikonoce)
Tradice,zvyky
Rodina x cizí člověk
Vaření,stolování,nádobí
Oblečení,ochrana zdraví
U lékaře
Otužování,zimní sporty
Hrátky na sněhu
Co musím znát u zápisu

Příprava na velikonoce
J
A
R
O
březen


duben,květen


Těšíme se na jaro


Rozkvetlá země


Postní období
Veselé počasí
Příroda se probouzí
Velikonoce
Probuzená příroda
Proč všechno kvete
Moje rodina
Překvapení pro maminky
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Vzkříšení
Mláďata,stromy,květiny
Učitel,kniha
„Svatojánská noc“ –
mýty,tradice a skutečnost
Ekologická výchova
Den země

Den matek
L
É
T
O
květen,červen


červen


Modrá planeta


Ať žije léto


Vesmír
Zeměkoule
Děti z celého světa
Cestování
Vlast – Česká republika
Těšíme se do školy
Léto je tady
Hurá na prázdniny
Svatodušní svátky


Planety
Světadíly,moře
Lidské rasy
Dopravní prostředky,mapy,
značky,nakupování,
cestování
Opakování znalostí
Den dětí