Tradice:

- svátek sv. Václava - návštěva kostela v Rozdělově
- svátek sv. Martina - divadelní vystoupení předškoláků spojené s dělením o chléb a „nošením světla“ (lampiónový průvod)
- svátek sv. Barbory - návštěva ovocného sadu v zimě (sběr „barborek“)
- svátek sv. Mikuláše
- předvánoční návštěva kostela v Kladně, školní mše na faře
- svátek Tří králů - návštěva kostela v Rozdělově, zpívání u jesliček
- návštěva CZŠ
- masopustní karneval
- oslava příchodu jara - vynášení zimy
- VIZITACE - návštěva pan biskup V. Malý v MŠ
- fotografování dětí
- opékání špekáčků na školní zahradě
- velikonoční návštěva kostela „Křížová cesta“
- oslava Svátku matek - besídka, setkání s maminkami
- výlet ke Dni dětí
- školní mše ve spolupráci s CZŠ Maltézských rytířů
- mše církevních škol v katedrále
- rozloučení s předškoláky


Setkání s biblickými příběhy

Nedílnou součástí vzdělávacího programu je předškolní katecheze, která je odborně vedena školním kaplanem. Tyto katecheze se řídí plánem.


Specielně pedagogická péče

Specielně pedagogická péče je zaštítěna spec. pedagogem. Spolupracujeme s Křesťanskou pedagogicko psychologickou poradnou v Praze.