Tradice:

- svátek sv. Ludmily - návštěva kostela v Kladně
- svátek sv. Václava - návštěva kostela v Rozdělově
- svátek sv. Martina - divadelní vystoupení dětí ze 3. tř. spojené s dělením o chléb a „nošením světla“ (lampiónový průvod)
- svátek sv. Barbory - návštěva ovocného sadu v zimě (sběr „barborek“)
- svátek sv. Mikuláše - besídka, setkání s rodiči
- svátek sv. Lucie - „úklid“ školky
- oříšek s překvapením, vánoční nadílka hraček
- předvánoční návštěva kostela v Kladně
- svátek Tří králů - návštěva kostela v Rozdělově, zpívání u jesliček
- návštěva CZŠ
- masopustní karneval
- oslava příchodu jara - vynášení zimy
- VIZITACE - návštěva pan biskup V.Malý v MŠ
- fotografování dětí
- opékání špekáčků na školní zahradě
- velikonoční návštěva kostela
- oslava Svátku matek - besídka, setkání s maminkami
- výlet do ZOO ke Dni dětí
- rozloučení s předškoláky


Setkání s biblickými příběhy

Nedílnou součástí vzdělávacího programu je předškolní katecheze, která je odborně vedena externím spolupracovníkem – jáhnem z rozdělovské farnosti. Tyto katecheze se řídí plánem. Katechezi dětí (4-5 let) zajišťuje p. učitelka, která je v současné době na MD, a to dvakrát měsíčně. Tato katecheze je rovněž přizpůsobena přiměřeně věku.


Logopedická a specielně pedagogická péče

Logopedická péče je zajištěna klinickým logopedem pravidelně každou středu. Je zde pracováno s dětmi, které mají doporučení od lékaře. Výuka probíhá jen v přítomnosti rodičů. Specielně pedagogická péče je zaštítěna specielním pedagogem. Pravidelně 2x ročně navštíví naší CMŠ spec .pedagog nebo psycholog z KPPP, kteří mimo jiné pomáhají se sestavováním individuálních vzdělávacích plánů.