O vaše děti se stará...Pedagogický sbor

tvoří 4 kvalifikované učitelky (maturita SPgŠ, absolvent VOŠ ve Sv. Janu pod Skalou, studující VOŠ ve Sv. Janu pod Skalu, absolvent pedagogické fakulty UK obor speciální pedagogika) a asistentka (kurz pro asistenty pedagoga JABOK)

Provozní personál

tvoří dvě uklízečky, kuchařka a vedoucí školní jídelny. Vedoucí školní jídelny má vysokoškolské vzdělání – VŠCHT, obor – potravinářská chemie. Kuchařka je vyučena v oboru. Uklízečky mají obě kurz hygienického minima, jedna je vyučená a druhá má maturitu.

Externí spolupracovníci

Do MŠ docházejí faráři z kladenských farností, kteří učí náboženskou výchovu u předškolních dětí.