Naši zaměstnanci:

Ředitelka CMŠ

Mgr. Anna Valentová

Zástupkyně ředitelky CMŠ

 

Učitelky CMŠ

Anna Barabášová
Ludmila Molhancová
Marcela Trousilová, DiS.
Mgr. Anna Valentová

Asistentka

Kristina Havlíková

Vedoucí školní jídelny

Ing. Olina Šátková

Kuchařka

Irena Tománková

Uklízečky

Lucie Vlčková
Dagmar Šafářová

O vaše děti se stará...Pedagogický sbor

tvoří 4 kvalifikované učitelky (maturita SPgŠ, absolvent VOŠ ve Sv. Janu pod Skalou, studující VOŠ ve Sv. Janu pod Skalu, absolvent pedagogické fakulty UK obor speciální pedagogika) a asistentka (kurz pro asistenty pedagoga JABOK)

Provozní personál

tvoří dvě uklízečky, kuchařka a vedoucí školní jídelny. Vedoucí školní jídelny má vysokoškolské vzdělání – VŠCHT, obor – potravinářská chemie. Kuchařka je vyučena v oboru. Uklízečky mají obě kurz hygienického minima, jedna je vyučená a druhá má maturitu.

Externí spolupracovníci

Klinický logoped má vysokoškolské vzdělání v daném oboru. Do MŠ docházejí faráři z kladenských farností, kteří učí náboženskou výchovu u předškolních dětí.