Slovo školního kaplana dětem a jejich rodičům

Milé děti, 

milí rodiče,

chtěl bych vám všem popřát požehnané Velikonoce alespoň touto formou. S dětmi jsme už bývali zvyklí vidět se před Velkým pátkem a prožít spolu křížovou cestu v kostele Panny Marie, abychom si připomenuli Ježíšovo utrpení, když vystupoval na Kalvárii. Podobně jsme se pak potkali i o Velikonočním týdnu pro změnu u sv. Floriána, a tam jsme se radovali z toho, že Ježíš nezůstal v hrobě, ale že vstal z mrtvých. Krásně nám to ukazoval a symbolizoval velikonoční paškál, svíce, která hoří celou dobu velikonoční a připomíná nám, že i ta největší temnota pomine a znovu vzejde jitřenka. Letos je všechno jinak, a tak se v příštích dvou týdnech takto nebudeme moci potkat, ale doufám, že si vše vynahradíme později. Paškál bude hořet dalších padesát dní a už se těším, jak se kolem něj spolu s dětmi potkáme! 
Rodiče poprosím, aby vyřídili dětem, že jim přeju krásné Velikonoce a že se na ně moc těším!
Všem nám přeji, abychom nepodléhali zoufalství nebo depresi. Jsme si navzájem oporou a především nám oporu nabízí Ježíš, Beránek ukřižovaný a vzkříšený.
Do dalších dnů vám vyprošuji hojně síly a Božího požehnání.

                                                 

P. Martin

Třídní nástěnky

Vážení rodiče,

 posíláme pozdrav vám i vašim dětem z naší školky. Přemýšlely jsme s kolegyněmi, jak v této nelehké době,  alespoň trochu vynahradit to, že školka je mimo provoz. Na stránkách naší školy jsou třídní nástěnky. Do těchto nástěnek budou paní učitelky ukládat nápady na  činnost či zajímavé odkazy. Doporučujeme sledovat nástěnky obou tříd a  videa v galerii.

Prosíme rodiče o zpětnou vazbu jestli jim takto vyhovuje nebo co by rádi na našich stránkách našli.

Ahoj děti, zdravíme vás a už se moc těšíme, až se školka zase otevře a budeme si s vámi hrát, zpívat a vyrábět… Všechny vaše paní učitelky i ostatní tety ze školky. Ale protože všichni teď na fotce být nemůžeme, zkuste hádat, kdo se na vás z fotky usmívá, i když to pod rouškou není vidět 😊

Zápis

Vážení rodiče,

 přijímání nových dětí do školky by mělo proběhnout 14. a 15. května. Doufejme, že v tu dobu bude již vše v běžném režimu, tzn. že na našich stránkách budou zveřejněny tiskopisy, které si vyplníte a v uvedený termín navštívíte školku s vaším dítětem a tiskopisy odevzdáte. V případě, že to nebude možné budeme vás včas informovat o jiném způsobu zápisu. 

Přeji vám všem hodně sil na zvládání této nelehké situace.

                                                                                              Anna Valentová 

Rozhodnutí ředitelky o zrušení provozu

Vážení rodiče,
na základě doporučení MŠMT vzhledem k současné situaci šíření nákazy koronaviru a po projednání se zřizovatelem školy Arcibiskupstvím pražským je přerušen provoz CMŠ od úterý 17. 3. 2020 do odvolání.

Prosíme, sledujte pravidelně informace na webových stránkách školy pro získání dalších informací.

Prosíme rodiče, kteří budou potřebovat potvrdit "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy", aby nás kontaktovali telefonicky na čísle 731 626 022 nebo e-mailem na adrese cms-radost@cms-radost.cz a domluvili si způsob předání potvrzení.

Děkujeme vám všem za spolupráci a pochopení a přejeme pokojné dny.

Nouzový stav vyhlášený vládou

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav, ve kterém se mimo jiné uvádí:

„ Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy“.

Z tohoto důvodu bude od příštího týdne provoz v naší mateřské škole omezen. Žádáme proto všechny rodiče, kteří si mohou nechat děti doma, aby tak učinili a informovali o tom školu obvyklým způsobem(sms, e-mail).

                                                                            Za vstřícnost a projevenou ochotu předem děkujeme.

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Na základě doporučení MŠMT a zřizovatele školy Vás upozorňujeme na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje automatické rozhodování o karanténě pro osoby, které se vrátí

od 7. března 2020 z Itálie.

 

Pokud se někdo z dětí nebo rodinných příslušníků, s nimiž bylo dítě v kontaktu, vrátil z Itálie bezprostředně před

7. březnem, doporučujeme rodičům, aby dítě ponechali doma, sledovali zdravotní stav všech osob a konzultovali situaci s ošetřujícími lékaři.

Děkujeme vám!

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče,

dnes vydalo ministerstvo zdravotnictví MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, jímž se s účinností ode dne 11.3.2020, na základě zákona oč. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, o uzavření všech základních, středních a vysokých škol. Mateřských škol se to zatím NETÝKÁ. Bližší informace na stránkách ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství.

   

Pokud se rozhodnete své dítě nechat doma, prosíme o poskytnutí informace na e-mail školy cms-radost@cms-radost.cz z důvodu zajištění organizace provozu mateřské školy.


Projekt na recyklování hliníkových obalů

Vážení rodiče,

 

 zapojili jsme se do projektu na třídění hliníkových obalů. Každé dítě dostane domů letáček, na kterém je uvedeno, co do takového odpadu patří. Rozhodnete-li se nás v tomto sběru podpořit, můžete hliníkové obaly nosit do školky.

Tyto obaly se budou pravidelně odvážet přímo do továrny na jejich zpracování.

 

                                                                                               Děkujeme za spolupráci