Přijaté děti na školní rok 2020/2021:

Na školní rok 2020/2021 byly přijaty děti s registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Prosíme rodiče přijatých dětí, kteří se rozhodnou přijetí na naši CMŠ nevyužít, a chtějí odstoupit od žádosti, aby nám to neprodleně písemně sdělili na internetovou adresu školy:

cms-radost@cms-radost.cz , abychom mohli přijmout náhradníka.

Prosíme použijte tiskopis odstoupení od žádosti. Můžete ho podepsaný poslat e-mailem nebo donést do školky osobně v provozní době 7:00-16:00. 

Upravený režim dne při provozu od 7 do 16

7:00-8:10 příchody dětí, ranní hry a individuální činnosti

8:15-9:00  vzdělávací činnosti ve třídě řízené učitelkou

9:00  dopolední svačina

9:30-11:30      pobyt na zahradě MŠ

11:45                oběd

12:15-12:30      převlékání dětí, které jdou „po obědě“ v šatně

12:30               předávání dětí po obědě na zahradě MŠ

12:15-14:00       odpočinek, klidové činnosti

14:15                odpolední svačina

14:30-16:00     hry venku či ve třídě (dle počasí), vyzvedávání dětí rodiči

Znovuotevření školky

Po dohodě se zřizovatelem zahájí naše mateřská škola provoz od pondělí 25. 5. 2020. Podrobnější informace byly zaslány e-mailem. K dnešnímu dni jste měli do vašeho e-mailu obdržet celkem 3 dopisy a rodiče školáků navíc jeden e-mail. V příloze dopisu č. 2 bylo čestné prohlášení, které musíte vyplněné odevzdat při nástupu do školky. Pokud vám nedošly, kontaktujte nás prosím (cms-radost@cms-radost.cz, 731 626 022), pošleme vám je znovu, abyste měli kompletní informace. 

Informace k zápisu do mateřské školy na školní rok 2020/2021

Zápis dětí do mateřské školy letos proběhne bez přítomnosti dětí při zápisu. Zákonní zástupci mohou příslušné dokumenty poslat datovou schránkou (gqkmbr9), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (cms-radost@cms-radost.cz) nebo poštou. Případně mohou doma vyplněné dokumenty donést do mateřské školy osobně. 


Podrobnější informace k průběhu zápisu naleznete v dokumentu:
Stanovení podmínek pro podání žádosti

Ředitelka mateřské školy bude při posuzování žádostí postupovat podle kritérií pro přijímání dětí. 

Pro zápis si vytiskněte a vyplňte tyto dokumenty:
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Prohlášení o řádném očkování
Doložení kritérií

Pokud nemáte možnost dokumenty vytisknout, je možné si je v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě vyzvednout. 

Informace o povinném předškolním vzdělávání naleznete zde. Ze zákona pro nás platí stejná pravidla jako pro obecní mateřské školy, tzn. že i v naší mateřské škole může dítě absolvovat povinné předškolní vzdělávání.

Poděkování dětem i rodičům


Děkujeme dětem za obrázky došlé do školky. Už je máme vystavené na nástěnce a než se ve školce potkáme, můžete si je prohlédnout alespoň tady.

Děkujeme rodičům za doručení obrázků i za všechna slova podpory.    


 

Nová videa

Ve fotogalerii je vytvořena nová záložka "on-line školka", kde naleznete nové video od paní učitelky Lídy i od Marcely a také videa z minulých týdnů. 


Naopak v galerii nově přibylo video z loňské jarní besídky. 

Pro předškoláky

Milí rodiče, 


na nástěnce pro Medvídky jsou pro vás připravené odkazy na pracovní listy pro předškoláky. Mnozí z Vás už možná doma pro své předškoláky hledáte nějaké zaměstnání a tak vám nabízíme pro zpestření tyto materiály. 

Nelekejte se jejich množství a vyberte si takové, které vám i vašemu dítěti budou vyhovovat. Hezky v klidu si je užijte. 

Co vám pomůže:
  • Zvolit si pravidla, třeba: pondělí-grafomotorika, úterý-matematické představy, středa-zrakové rozlišování,... a těch se držet. 
  • Jeden pracovní list za den
  • Pokud možno během dopoledne (jak vám okolnosti dovolí)
Pokud nemáte možnost si pracovní listy doma vytisknout, můžete si je, po předchozí dohodě (731 626 022, cms-radost@cms-radost.cz), vyzvednout vytištěné ve školce. 

Přejeme vám hezký čas s vašimi předškoláky.

Video o naší školce

Vážení rodiče, 


vzhledem k situaci není možné navštívit školku společně s dětmi osobně, proto jsme pro Vás připravily video s fotkami z akcí, které s dětmi v CMŠ Radost podnikáme. Video je doprovázené zpěvem dětí z besídek pro maminky května 2017 a 2018. Můžete se podívat zde. 

Ocenění pro CMŠ Radost

Naše mateřská škola obdržela ocenění z NAUTISu, nestátní neziskové organizace, která poskytuje služby lidem s autismem. Děkujeme rodičům, kteří naši školu navrhli.