Volná místa v naší mateřské škole

Přání na prázdniny

Vážení rodiče,


     děkujeme Vám za spolupráci a přízeň, kterou jste nám věnovali v tomto školním roce. Přejeme Vám a Vašim dětem hezké prázdniny.


      Dětem, které odchází do školy, přejeme mnoho úspěchů a na ostatní se těšíme po prázdninách.

Prázdninový provoz

Na základě zjištění z dotazníků oznamujeme, že naše mateřská škola bude v měsících červenci a srpnu:

OTEVŘENA od středy 1. července do pátku 10. července.

UZAVŘENA od pondělí 13. července do pátku 21. srpna.

OTEVŘENA od pondělí 24. srpna do pátku 28. srpna.

UZAVŘENA v pondělí 31. srpna.

Nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020. 

Přijaté děti na školní rok 2020/2021:

Na školní rok 2020/2021 byly přijaty děti s registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Prosíme rodiče přijatých dětí, kteří se rozhodnou přijetí na naši CMŠ nevyužít, a chtějí odstoupit od žádosti, aby nám to neprodleně písemně sdělili na internetovou adresu školy:

cms-radost@cms-radost.cz , abychom mohli přijmout náhradníka.

Prosíme použijte tiskopis odstoupení od žádosti. Můžete ho podepsaný poslat e-mailem nebo donést do školky osobně v provozní době 7:00-16:00. 

Upravený režim dne při provozu od 7 do 16

7:00-8:10 příchody dětí, ranní hry a individuální činnosti

8:15-9:00  vzdělávací činnosti ve třídě řízené učitelkou

9:00  dopolední svačina

9:30-11:30      pobyt na zahradě MŠ

11:45                oběd

12:15-12:30      převlékání dětí, které jdou „po obědě“ v šatně

12:30               předávání dětí po obědě na zahradě MŠ

12:15-14:00       odpočinek, klidové činnosti

14:15                odpolední svačina

14:30-16:00     hry venku či ve třídě (dle počasí), vyzvedávání dětí rodiči

Informace k zápisu do mateřské školy na školní rok 2020/2021

Zápis dětí do mateřské školy letos proběhne bez přítomnosti dětí při zápisu. Zákonní zástupci mohou příslušné dokumenty poslat datovou schránkou (gqkmbr9), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (cms-radost@cms-radost.cz) nebo poštou. Případně mohou doma vyplněné dokumenty donést do mateřské školy osobně. 


Podrobnější informace k průběhu zápisu naleznete v dokumentu:
Stanovení podmínek pro podání žádosti

Ředitelka mateřské školy bude při posuzování žádostí postupovat podle kritérií pro přijímání dětí. 

Pro zápis si vytiskněte a vyplňte tyto dokumenty:
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Prohlášení o řádném očkování
Doložení kritérií

Pokud nemáte možnost dokumenty vytisknout, je možné si je v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě vyzvednout. 

Informace o povinném předškolním vzdělávání naleznete zde. Ze zákona pro nás platí stejná pravidla jako pro obecní mateřské školy, tzn. že i v naší mateřské škole může dítě absolvovat povinné předškolní vzdělávání.

Poděkování dětem i rodičům


Děkujeme dětem za obrázky došlé do školky. Už je máme vystavené na nástěnce a než se ve školce potkáme, můžete si je prohlédnout alespoň tady.

Děkujeme rodičům za doručení obrázků i za všechna slova podpory.    


 

Ocenění pro CMŠ Radost

Naše mateřská škola obdržela ocenění z NAUTISu, nestátní neziskové organizace, která poskytuje služby lidem s autismem. Děkujeme rodičům, kteří naši školu navrhli.

Slovo školního kaplana dětem a jejich rodičům

Milé děti, 

milí rodiče,

chtěl bych vám všem popřát požehnané Velikonoce alespoň touto formou. S dětmi jsme už bývali zvyklí vidět se před Velkým pátkem a prožít spolu křížovou cestu v kostele Panny Marie, abychom si připomenuli Ježíšovo utrpení, když vystupoval na Kalvárii. Podobně jsme se pak potkali i o Velikonočním týdnu pro změnu u sv. Floriána, a tam jsme se radovali z toho, že Ježíš nezůstal v hrobě, ale že vstal z mrtvých. Krásně nám to ukazoval a symbolizoval velikonoční paškál, svíce, která hoří celou dobu velikonoční a připomíná nám, že i ta největší temnota pomine a znovu vzejde jitřenka. Letos je všechno jinak, a tak se v příštích dvou týdnech takto nebudeme moci potkat, ale doufám, že si vše vynahradíme později. Paškál bude hořet dalších padesát dní a už se těším, jak se kolem něj spolu s dětmi potkáme! 
Rodiče poprosím, aby vyřídili dětem, že jim přeju krásné Velikonoce a že se na ně moc těším!
Všem nám přeji, abychom nepodléhali zoufalství nebo depresi. Jsme si navzájem oporou a především nám oporu nabízí Ježíš, Beránek ukřižovaný a vzkříšený.
Do dalších dnů vám vyprošuji hojně síly a Božího požehnání.

                                                 

P. Martin

Třídní nástěnky

Vážení rodiče,

 posíláme pozdrav vám i vašim dětem z naší školky. Přemýšlely jsme s kolegyněmi, jak v této nelehké době,  alespoň trochu vynahradit to, že školka je mimo provoz. Na stránkách naší školy jsou třídní nástěnky. Do těchto nástěnek budou paní učitelky ukládat nápady na  činnost či zajímavé odkazy. Doporučujeme sledovat nástěnky obou tříd a  videa v galerii.

Prosíme rodiče o zpětnou vazbu jestli jim takto vyhovuje nebo co by rádi na našich stránkách našli.