Den církevního školství-pozvání

Rádi bychom touto cestou pozvali všechny rodiče, absolventy, zájemce o studium i podporovatele na historicky první Den církevního školství - online veletrh církevních škol v Praze a Středočeském kraji. Školy se zde představí v krátkých reportážích, bude možnost do nich nahlédnout ve 3D skenu a k dispozici budou i vyučující, kteří odpoví na vše, co vás zajímá. Den církevního školství začíná ve středu 15. 9. od 10:00 mší, kde si připomeneme i 1100 let od smrti svaté Ludmily. Program můžete navštívit na www.apha.cz, můžete i sledovat událost na Facebooku.

My jako mateřská škola se mše svaté v katedrále fyzicky účastnit nebudeme. Pokud máte zájem, můžeme zajistit místa pro Vás/Vaši rodinu na mši svaté od 10:00 v Praze. Dopravu byste si museli zajistit sami, stejně jako prokázání bezinfekčnosti (test, očkování, potvrzení o prodělání nemoci v nedávné době), my Vám u pořadatelů můžeme zajistit místa v katedrále. Pokud máte zájem, přihlaste se do středy 8. září u učitelek ve třídě nebo na e-mail.

Začátek školního roku

Vážení rodiče,


1. září se těšíme na vás a vaše děti. Informace k zahájení školního roku jsme dnes odeslali do vašich osobních e-mailů. V případě neobdržení této zprávy nebo potřeby jiné informace nás kontaktujte e-mailem. 

Děkujeme za pochopení 

Souhrnné informace k distanční výuce

Vážení rodiče

do Vašich e-mailových schránek jsme poslali náměty na práci s dětmi. Tytéž materiály najdete i na MS TEAMS (www.office.com). Ty z Vás, kteří nám přes Teams ještě nenapsali, prosíme o krátkou zprávu, že se Vám připojení podařilo.

Určitě není nutné všechno tisknout a snažit se splnit. Rodiče dětí v povinném předškolním vzdělávání prosíme, aby vybrali dva pracovní listy na týden a ty společně s dítětem vypracovali. Po otevření školky nám je přinesete k založení do portfolia dítěte. Pracovní listy jsou v kategoriích grafomotorika, zrakové vnímání, sluchové vnímání a předmatematické představy. Pracovní listy můžete vybírat libovolně nebo podle toho, kterou oblast potřebuje Vaše dítě posílit. Před pracovními listy nezapomeňte uvolnit rukusprávně držet tužku a správně sedět. 

Všechny ostatní připravené aktivity berte jako nabídku a je jen na Vás, do čeho se pustíte. Zde si můžete pustit pohádku o draku koroňákovi.

Školní řád

Aktualizovaný školní řád je ke stažení zde.

Videa ke shlédnutí a fotografie ze života MŠ

Milí rodiče,

protože jsme vás před Vánoci nemohly pozvat na tradiční besídku, tak jsme alespoň na video nahráli to, co s dětmi ve školce zpíváme, recitujeme a tančíme.

Videa najdete jednak na „Nástěnkách“ jednotlivých tříd a všechny pohromadě také v "Galerii" dole, ve složce Video 2020/2021. 

Do fotogalerie byly doplněny fotky z akcí i běžného života školky v listopadu a prosinci. 

galerii školního roku 2020/2021 naleznete 3 videa ze sněhuláčkového dne.

Zajímavý odkaz

Vážení rodiče,

na stránkách Křesťanské pedagogicko psychologické poradny je publikovaný materiál ke vzdělávání v současné situaci. Domníváne se, že by vás mohl zajímat. Odkaz: http://www.kppp.cz/sites/default/files/2020-03/karantena_doporuceni_pro_rodice.pdf

Upozornění pro rodiče

žení rodiče,

dle aktuálního prohlášení ministerstva zdravotnictví platí ode dne 10. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách. Z tohoto důvodu zavádíme tuto povinnost pro rodiče a ostatní osoby vstupující do budovy školy od tohoto data i v naší mateřské škole.

Podle nám dostupných informací jsou děti a personál v mateřské škole od této povinnosti zatím osvobozeny.

Také připomínáme platnost pravidel tří R rouška rozestupy - ruce (desinfekci na ruce najdete vpravo u vchodu do školky).

Děkujeme za pochopení.

Pravidla pro fungování CMŠ Radost od 1. 9. 2020 s ohledem na situaci epidemie Covid 19

PROVOZNÍ DOBA MŠ JE OD 6:30 DO 16:30.

O CO PROSÍME VÁS RODIČE:

·        Do MŠ nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti,…). Teplotu při příchodu měřit nebudeme, ale v případě viditelných projevů infekčního onemocnění paní učitelka dítě nepřevezme. V případě změny zdravotního stavu během dne dítěti vás telefonicky požádáme o vyzvednutí dítěte z MŠ v co nejkratším čase. Uvědomte si, prosím, že vzhledem k okolnostem musíme být v posuzování zdravotního stavu dětí důslední.

·         Rodiče mohou vstupovat do šaten mateřské školy, na schodiště i do tříd. Tam kde je to možné, Vás žádáme o dodržování rozestupů. U vchodu do mateřské školy použijte připravenou dezinfekci.

·         Do mateřské školy si dítě nepřináší žádné jídlo a pití.

·         Prosíme, nechte v šatně svému dítěti 1 čistou roušku v průhledném pytlíčku, kterou bychom využili v případě podezření na Covid 19 u někoho v MŠ. Položte ji na vrchní poličku.

CO DĚLÁME V MŠ Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ:

·         Každé dítě si po příchodu do třídy důkladně umyje ruce mýdlem. Zásady osobní a respirační hygieny (např.: kašlat a kýchat do papírového kapesníku, ten následně vyhodit a umýt si ruce) budeme dětem průběžně připomínat.

·         Školní stravování zůstává v běžné podobě, ale zvýšenou měrou budeme dodržovat hygienická pravidla (například děti si nebudou brát jídlo ze společných táců, ale bude jim servírováno přímo na talířek, nebudou si samy připravovat příbory ze společného zásobníku).

·        Budeme dbát na časté a intenzivní větrání tříd i ostatních prostor MŠ. Stejně jako bude zvýšenou měrou dbáno na každodenní úklid všech prostor a povrchů a také na dezinfekci povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí.

Pravidla se řídí aktuální epidemiologickou situací a nařízeními krajské hygienické stanice. V případě změny pravidel Vás budeme informovat. Děkujeme za dodržování pravidel. 

Zmocnění pro vyzvedávání dítěte jinou osobou

Pokud chcete, aby Vaše dítě vyzvedával (pravidelně, jednorázově nebo nárazově) někdo jiný, můžete si formulář stáhnout zde a do školky ho přinést již vyplněný. 

Režim dne v naší MŠ

6:30-7:30 scházení dětí ve třídě Broučků
ranní hry a individuální činnosti
7:35-8:15 příchody dětí do své třídy
8:15-9:00 ranní kruh, ranní cvičení
9:00-9:15 dopolední svačina
9:15-10:00 řízené činnosti
10:00-12:00 pobyt venku
12:00-12:30 oběd
12:30-13:00 vyzvedávání dětí po obědě
12:30-14:30 odpočinek, klidové činnosti
14:45-15:00 odpolední svačina
15:00-16:25 vyzvedávání dětí, volná hra

Od 15:30 jsou děti spojeny do jedné třídy, třídy se po měsíci pravidelně střídají, aktuální naleznete na dveřích školky. V případě příznivého počasí jsou děti na školní zahradě. 
16:30 konec provozu MŠ

Povinné předškolní vzdělávání 8:15-12:15. 

Prosíme Vás o dodržování časů příchodů a vyzvedávání dětí. Výjimky možné po předchozí dohodě s paní učitelkou ve třídě dítěte.