Motto MŠ:


Všechno má určenou chvíli

a veškeré dění pod nebem svůj časO naší školce:

Kapacita MŠ je 52 dětí, děti jsou rozděleny do dvou tříd.
Provoz školky je 6:30 - 16:30.

Součástí MŠ je školní kuchyně, která zajišťuje podávání pravidelné stravy dětem. Tato strava je plnohodnotná a vyvážená. Při její výrobě se dodržují technologie a normy, které jsou platné pro tento typ zařízení. Jídelníček je sestavován tak, aby byl pestrý a byly v něm přiměřeně zastoupeny všechny druhy potravin podle norem. V MŠ je zaveden pitný režim na jehož plnění dohlížejí učitelky ve třídách. Dbáme na to,aby byly dodržovány intervaly mezi jednotlivými jídly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly. Dbáme na upevnění návyku správného stolování. Systém podávání všech jídel (mimo polévky) a úklidu po jídle je sebeobslužný.

Denní režim je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost přivádět děti pole svých potřeb, nejpozději však do půl deváté. Pozdější příchody jsou možné po dohodě s učitelkou ve třídě.

Nově příchozím dětem umožňujeme adaptační režim (tzv. “zvykání“). Děti mohou v MŠ trávit čas podle potřeb rodiny (jen některé dny v týdnu) nejdéle však do šestnácti hodin daného dne.

Dále je stanoven pobyt venku na dostatečně dlouhou dobu (2 hodiny podle podmínek - stav ovzduší, mráz víc jak 10 stupňů C pod nulou, náledí, inverze, silný vítr…). Od jara do podzimu (když počasí dovolí) mají děti stanovený pobyt na zahradě.

Odpolední odpočinek je stanoven od 12.30 do 14.30. Děti v předškolním oddělení odpočívají podle svých potřeb, tzn., že děti, které nemají potřebu odpočívat věnují se individuální činnosti nebo činnosti s učitelkou.

Dětem jsou umožněny pohybové aktivity v průběhu celého dne. Učitelky zatěžují děti přiměřeně věku. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální zvláštnosti a potřeby dětí. Pomáhají svou laskavostí a pěkným přístupem je uspokojovat. Děti jsou otužovány vzdušnou lázní, pravidelným pobytem venku a při plaveckém výcviku. V mateřské škole není televize.

Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně, bezpečně, jistě a že jsou chápány a milovány. Všechny děti v MŠ mají stejná práva, povinnosti a možnosti (vzájemná pomoc, úcta a láska). Ve vzdělání se odbourává nezdravé soutěžení. Ze strany pedagogů nechybí pozitivní hodnocení, pochvala, podpora, důvěra. Podporují u dětí získávání jistoty při jakékoliv samostatné práci. Dále se u dětí podporuje rozvoj tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci a podpory.Pro vytvoření dobrého kolektivu ve třídě jsou důležitá pravidla chování, která jsou jasně stanovena. Proto se učitelky ve třídě dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně vztahy ve třídě ovlivňují – vzájemná úcta a láska (snaha všem prospět a nikomu neškodit, ne JÁ, ale MY.